"Tarafınızla yapılan bu üyelik sözleşmesi, üye olduğunuz tarihten üyeliğiniz sona erene kadar tarafımızca elektronik ortamda saklanacaktır. İşbu sözleşme kurulduktan sonra sözleşme metni tarafınıza ait elektronik postaya gönderilecektir. Tarafınızca bu sözleşmenin saklanması önemle rica olunur."

 

toretto.com.tr KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, toretto.com.tr adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 1. TARAFLAR

toretto.com.tr adlı internet sitesinden (bundan böyle toretto.com.tr olarak anılacaktır) hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile imzalamak olduğunuz işbu üyelik sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır). toretto.com.tr ile siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI veya ÜYELER tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.

 1. KULLANIM KOŞULLARI

2.1 ÜYELER VE KULLANICILAR toretto.com.tr sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır. 

2.2 Bu SİTE' de sunulan hizmetler bu SİTE sahibi (bundan böyle kısaca "Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti." olarak anılacaktır) Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır ve toretto.com.tr’un yasal sahibi Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’a aittir. 

2.3 İşbu üyelik sözleşmesi Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından gerekli görülen koşullar altında ve değişik zamanlarda değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak toretto.com.tr’da yayınlanarak KULLANICILAR’ın ve ÜYELER’in bilgisine sunulacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 

2.4 SİTE hizmetlerinden yararlanan ve toretto.com.tr’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 

2.5 Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti., toretto.com.tr sitesi içeriğinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 1. TANIMLAR

3.1. ÜYE : toretto.com.tr adresinden ürün / mal / hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından üyelikleri onaylanarak toretto.com.tr’a üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. (Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.) 

18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile toretto.com.tr’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin toretto.com.tr’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE adı" iki farklı ÜYE ‘ye verilmez. toretto.com.tr’a üye olan şahısların yanlış verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. üyeliğin iptali / durdurulması hakkını saklı tutar. 

3.2. KULLANICI : Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’a ait toretto.com.tr sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir. 

3.3. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen e-posta adresinden Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’a e-posta göndermesi ile Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’ın KULLANICI’nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir. 

3.4. LİNK: toretto.com.tr üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden toretto.com.tr’a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 

3.5. İÇERİK: toretto.com.tr sitesinden ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir. 

3.6. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: toretto.com.tr vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. 

3.7. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi,toretto.com.tr’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

 

 1. HİZMETLERİN KAPSAMI

4.1. Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’ın, toretto.com.tr üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. toretto.com.tr üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. ÜYELER ve KULLANICI’lar bu hususu kabul ettiklerini şimdiden kabul ve beyan ederler. 

4.2. Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti., toretto.com.tr üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği toretto.com.tr’da yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler. 

4.4. toretto.com.tr bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için; kullanıcıların Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından belirlenecek olan ve toretto.com.tr’un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilen özellikleri taşıması gereklidir. Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti., bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin toretto.com.tr’da yayınlamasıyla yürürlüğe gireceğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

5.1. ÜYELER ya da KULLANICILAR, toretto.com.tr sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, toretto.com.tr’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler. 

5.2. ÜYELER ya da KULLANICILAR, toretto.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KULLANICILARI veya ÜYELERİ bağlayacaktır. 

5.3. ÜYELER ya da KULLANICILAR, toretto.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 

5.4. Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti., üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYELER ve KULLANICILAR, toretto.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 

5.5. SİTE üzerinden, Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’ın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. toretto.com.tr üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. 

5.6. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 

5.7. toretto.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE veya KULLANICILAR tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. toretto.com.tr sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 

5.8. Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti., ÜYE’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’ın haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir. 

5.9. Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti., toretto.com.tr mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, toretto.com.tr üzerindeki bilgiler güncel değişikliklerin gerisinde kalabilir. toretto.com.tr muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler toretto.com.tr sitesinde verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile toretto.com.tr’da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. toretto.com.tr’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.'ın toretto.com.tr’da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemektedir. 

5.10. Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti., işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve toretto.com.tr kullanma koşulları ile toretto.com.tr’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, toretto.com.tr’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, toretto.com.tr sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. toretto.com.tr kullanımı ya da toretto.com.tr’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder. 

5.11. toretto.com.tr dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’ın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti., üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 

5.12. toretto.com.tr’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla toretto.com.tr üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, toretto.com.tr dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin toretto.com.tr üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. 

5.13. Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti., toretto.com.tr üzerinden KULLANICI ‘lar ve ÜYE ‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, toretto.com.tr hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. 

5.14. Taraflar, Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

 1. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti., toretto.com.tr’a erişilmesi, toretto.com.tr’un ya da toretto.com.tr’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti., sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. toretto.com.tr’a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da toretto.com.tr’un kullanılması ile Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’ın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. KULLANICILAR ve ÜYELER doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 1. GİZLİLİK- KİŞİSEL VERİLER

Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti., KULLANICI YA DA ÜYELER’e ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Elektronik Ticaret işlemleri nedeniyle toretto.com.tr’ un tüketiciden elde ettiği kişisel bilgi ve veriler toretto.com.tr tarafından gizli bir şekilde tutulup üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Ancak üye, toretto.com.tr’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgilerin ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları amaçlarıyla toplanmasına, Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. ve bağlantılı organizasyonlar ile paylaşılmasına toretto.com.tr ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. ile bağlantılı organizasyonlar ile paylaşılmasına, toretto.com.tr ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

 1. DEVİR

Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti., bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI veya ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu üyelik sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. toretto.com.tr, ÜYELER’in ve KULLANICI’ların işbu sözleşmeyi ya da toretto.com.tr içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve KULLANICI YA DA ÜYELER fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle toretto.com.tr sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.

 1. MÜCBİR SEBEP

Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti., hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, toretto.com.tr sitesine ait işbu “üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’dan herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. KULLANICI’LAR veya ÜYE’ler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve toretto.com.tr’da yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.'ın, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

 1. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından KULLANICI YA DA ÜYELER’e içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini toretto.com.tr sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Toretto Yazılım ve Bilişim Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti., dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek toretto.com.tr üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.